Мога ли да овърклокна на B360M-VG5

Имам 8600K с добър Охладител на Cоoler Master и искам да овъркилкна … Мога ли на B360 или само на Z370(90)

Не можеш, предположението ти е вярно