Discord VoodooHeadsTV

Здрасти,

Може ли да ънбаннеш Kristian#9999 от Discord сървъра ти, защото без причина го банна.

Благодаря за вниманието!

A post was merged into an existing topic: Обжалване на банове от Twitch, Discord, Facebook и т.н