НЕЩО НОВО В FORNITE

Да беше казал какво е това ново нещо… :smiley:

1 Like

RIP SERVER сърварите умряха от 9:00 до ся направо умирам:crying_cat_face::crying_cat_face::crying_cat_face::crying_cat_face::crying_cat_face:

1 Like