Хора не мога да сменя графиките на Heavy Metal Machines

Не мога да си сменя графиките. Играта ми изглежда шит.

От опциите на играта? Въпреки, че тя нямаше много настройки.

🤔