Търсят се играчи [ Lineage 2 ]

Целта е фарм и продажба на in-game валута.
Опита не е от значение !