Minecraft: BuildTeam

Това е BuildTeam с ясно определени цели! Българското Community страда от добри и качествени сървъри! Един публичен сървър за да е успешен трябва стриктно да се внимава с оригиналността, креативността и екипната работа. За да се създаде един проект подредете нещата по същия начин! Успеха се гради най-вече с доверие и максимален професионализъм от отсрещната страна!

Придържаме се от концепцията на един от първите български Minecraft сървъра! Градим това, което в повечето сървъри е рядко срещано или поне се опитваме, или мечтаем за него. Аз съм човек с идеи и целя да намеря правилните хора, с които да можем да създаваме екипна и продуктивна работа! За тази цел желаещите да се включат ще са принудени да изпълнят две стъпки:

 1. Да ми изпратят снимков материал на тяхни лични проекти!
  • Чрез това ще мога да вдубия представа в коя област сте най-добър!
 2. Когато имаме общо свободно време да влезнете в мой сървър за да Ви тествам там уменията!
  • След като съм вдобил повърхностна представа за Build уменията Ви, чрез тази стъпка ще мога да разбера с точно какво можете и какво не!

Ще имате определено време като трябва да изпълните всичко това, до колкото можете.
- Главните неща и последователност от стъпки, които ще Ви касаят за оценяването и за назначаване на роли за умения в Discord:

    1. Избиране от 1 до 3 три Build стила спрямо Вашите възможности !
    2. Тераформ върху Flat терен като използвате задължително FAWE и FAVS !
    3. Гъвкаво избиране на материали и блокове за съответния стил - палитра !
    4. Дизайн на проекта, очертания - форма и размери !
    5. Детайли - добра работа със стълби, слабове и прочие !
    6. Разчупен вид на проекта Ви !
    7. Декорация и обзавеждане !
    8. Натурализаторство - природата във Вашия проект !

Minecraft е едно разновидностно понятие, в което могат да се постигнат различни режими в играта. За това е необходимо отлично подреждане на блокове и предмети за постигане на необходими пространства и дадени цели. Заради това са необходими Building стиловете:

Medieval - Средновековна постройка. Най-вече църкви и замъци с масивна
калдъръмена основа.

Viking - Религиозни викингски крепости. Дървена изработка с остри покриви.

Castle - Средновековна стабилно укрепена конструкция - замък с основа базирана на камък.

Tudor - Крайно средновековие в Англия. Покриви от големи равностранни триъгълници или много но малки. Детайлна и много-очертана визия.

Steampunk - Индустриално вдъхновен облик от парни машини и машинни елементи от 19-ти век.

Gothic - Това са главно катедрали и църкви от 16-ти век. Масивни сгради с детайлна визия и обширно вътрешно постранство.

Chinese - Най-вече храмове. Ниски извити покриви излизащи от конструкцията на сградата, които се наслагват.

Desert - Прието като миражи, пирамиди, оазиси т.е. пясъчни структури.

Middle Eastern - Или ислямска архитектура. Масивни джамии или палати с огромни дворове.

Modern - Бетон и стъкло. Пренебрегване на майсторски детайли както при средновековието. Проектиране въз основа на фигури.

Postmodern - Нещо между средновековието и съвременното. Бетонова конструкция, но с 1 слой повече детайл.

Industrial - Пивоварни, фабрики, ковачници, леарни, мелници, добив на руди, електроцентрали, рафинерии, дъскорезници и най-вече складовете в модернизма.

Jungle – Храмове със съкровища, тайни и капани. Села - къщи в клоните на дърветата. Тропическа обстановка.

Frozen - Снежни и ледени постройки. Иглу, ледени замъци, снежни села и градове. Детайли произлизащи от гравитацията.

Traditional - Характеризира използването на местни материали и познания. Прости и практични пострайки независимо от предназначението им.

И други, за които не съм се сетил!

Разбира се от декоративна гледна точка дълбоките познания по трикове за наместване на блокове и предмети в играта на точно определено място е значително важно качество!

В Minecraft въображението играе много. За това има и случаи, в които наколко стила се комбинират. В други такива това “нещо” не може да бъде определено, дано такива случаи няма!

Обърнали ли сте внимание, че в Youtube има Team-ове, които качват клипове под формата на Timelapse? Поне за сега в Бъргария такова нещо не съм видял, а защо? Според мен сме по-мързеливи от братята европейци!

5 Likes

Кандидатури за BuildTeam за точно определени цели в Minecraft са още/винаги отворени!

1 Like

Приемаме на кандидат Builder-и е още в сила!

🤔