Някои играели игри на paradox като Europa Universalis 4;Hearts of iron 4?

някои играели игри на paradox като Europa Universalis 4;Hearts of iron 4?търся за multiplayer

Аз ги играя и двете, за жалост почти няма с кого в България. Ако искаш да цъкаме - пиши

1 Like