Как да станем Power Clippers и да получим Clipper Badge?

1. Как да станем Power Clippers?

  • За да станете Power Clipper-и в някой канал трябва да сте направили поне един Clip на седмица и да получите поне 50 гледания.
  • Което означава че колкото и Clips-а да сте направили, общия брой гледания от общо всички клипове трябва да е над 50.
  • След като сте покрили тези изисквания, ще бъдете уведомени че сте станали Power Clipper за определения канал.
  • Този статус стои за един месец. Ако не искате да го загубите трябва редовно да изпълнявате изискванията за да може да продължи и до другия месец.

2. Badge

  • Когато вече сте станали Power Clipper ще получите безплатен Badge, който ще се показва до името ви докато статуса като Power Clipper важи.

За да сложите баджа влизате в канала, в който сте клипвали и долу вдясно в полето за чат натискате Chat Settings.
Screenshot_1769
Edit Appearance >
Screenshot_1770
Скролвате до долу избирате Clip Badge-a и refresh-вате.

5 Likes

Добра тема :slight_smile:

1 Like