Покажете вашата конфигурация


#42

Просто нямам пари за видео все още. Януари може би ще взема хубава карта. :slight_smile:


#43

Дори не сме гледали