Шрифтове във Форума

Във форума има интересни шрифтове но не съм видял много да ги ползвате.Затова ще ви ги покажа :smiley:

1-вия шрифт се казва “Strong” и се намира тук на работната лента:
%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20(143)
Той изглежда така:%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20(139)
Този шрифт също може да бъде активиран с клавишната комбинация:Ctrl+B

2-рия шрифт се казва “Emphasis” и се намира тук на работната лента:
%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20(144)
Той изглежда така:%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20(138)
Този шрифт може да бъде активиран с клавишната комбинация:Ctrl+L

3-я шрифт се казва “Blockquote” и се намира тук на работната лента:
%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20(145)
Той изглежда така:


Този шрифт може да бъде активиран с клавишната комбинация:Ctrl+Shift+9
Допълнение:когато се появи това на шрифт номер:3:%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20(147)Изтривате само думата “Blockquote”

4-тия шрифт се казва “Preformatted” и се намира тук на работната лента:
%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20(146)
Той изглежда така:


Този шрифт може да бъде активиран с клавишната комбинация:Ctrl+Shift+C

Ако нещо съм пропуснал или сгрешил моля да ме поправите! :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:

1 Like

аз ги ползвам бе :joy:

2 Likes

написах думата "много" ,което означава не всички ,ама повечето :joy:

2 Likes

Надявам се да ви е харесал туториала :smiley:

2 Likes

Темата е хубава,и по-скоро ще помогне и ще бъде интересна на новите потребители в форума :wink:

3 Likes

🤔