Въпрос относно сглобяването на копютър

Когато си сглоби сам компютъра той с бол четата ли идва?

2 Likes

да всеки комп идва с болчета

Кой питаш?
Съответните компоненти идват с болТчета, а именно: дъното, кутията и вентилаторите ако се добавят отделно.