Помогнете ми моля


#21

Мога да го питам


#22

В полето за допълнителна информация го пишеш да. :smiley:


#23

Знам че там го пиша.:grinning: