Нека преведем форума на Български!


#46

И не знам къде си го намерил това, на мен ми излиза съвсем друго нещо:
sertifikat
Мисля, че ще трябва да пратиш и английския текст, за да го намери Готика по-лесно. :slight_smile:

edit: Ето превод и от мен:
Сертифициран:
Тази значка се получава при успешно преминаване на новия, интерактивен, потребителски наръчник. Ти пое инициативата да научиш основните инструменти (може стредства да е по-подходящо :slight_smile:) в дискусиите и за това получаваш сертификат.


#47

Editor:
This badge is granted the first time you edit one of your posts. While you won’t be able to edit your posts forever, editing is encouraged — you can improve the formatting, fix small mistakes, or add anything you missed when you originally posted. Edit to make your posts even better!

Редактор:
Тази значка се получава първият път когато редактираш своя публикация. Въпреки, че няма да можеш да редактираш публикациите си завинаги, редактирането се поощрява - може да подобриш форматирането, да поправиш дребни грешки, или да добавиш нещо, което си пропуснал, в оригиналната публикация. Редактирай, за да направиш публикациите си още по-добри.