Относно Voodoocraft

Понеже на мен компа ми умря и сега съм с един картоф и не мога дс играя от него мк. За това играя от тел и въпроса ми е ще мога ли да играя във Voodoocraft сървъра от тел? Купена ми е, имам Xbox и всичко и съм се кандидатирал!

1 Like

A post was merged into an existing topic: Minecraft Сървър VoodooCraft сезон 2

🤔